Ort: Lend, Graz

© DI HELMUT ZIESERITSCH ZIVILTECHNIKER GESELLSCHAFT MBH

Bauherr: Schwan GmbH & CO KG, Graz

Architekt: DI Helmut Zieseritsch Ziviltechniker Gesellschaft MBH, Graz

Zeitraum: 2014